Galenus

Botulismus, otrava, botulotoxin

Botulismus

Otrava způsobená botulotoxinem. Jed působí v nervovém systému a na nervosvalové ploténce (inhibičně). Po požití (cca 6-72 hodin) se objeví suchost v ústech, polykací a zrakové obtíže, obrna svalů s nebezpečím ochrnutí dýchacího svalstva a zadušení. Vědomí přitom zůstává zachováno. Je nutné podat antisérum obsahující protilátky proti toxínu.

Podobné a související pojmy

Botulotoxin Prudce jedovatý exotoxin produkovaný baktérií Clostridium botulinum. Toxin je citlivý na var, nemusí být však spolehlivě zničen. Může se vytvořit v nedokonale tepelně ošetřených zeleninových a masových konzervách. Využívá se však také pro terapeutické účely.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.