Galenus

Botulotoxin

Botulotoxin

Jedná se o prudce jedovatý toxin peptidové povahy, který vylučuje bakterie Clostridium botulinum. Tato bakterie patří mezi anaerobní druh a nejčastějším zdrojem otravy jsou nesprávně vyrobené masové nebo zeleninové konzervy (nedostatečná sterilizace). Lidově se také označuje jako klobásový jed.

Existuje několik druhů botulotoxinu, které se odlišují v aminokyselinovém složení. Je poměrně citlivý na var, ale jeho zničení nemusí být zcela dokonalé. Po pozření potravy obsahující botulotoxin dochází k jeho štěpení vlivem trávicích enzymů na dva řetězce. Krví se pak dostávají do CNS, kde zabraňují uvolňování acetylcholinu a tím zasahují do nervových přenosů.

Botulotoxin se s ohledem na schopnost blokovat cholinergní přenos využívá i léčebně. Cíleně se aplikuje do některých svalů k utlumení některých svalových spasmů a v kosmetice se využívá k vyhlazování vrásek.

Požití botulotoxinu vyvolává onemocnění botulismus. Jed působí inhibičně v nervovém systému a na nervosvalové ploténce. Po 6 až 72 hodinách se objevuje suchost v ústech, zrakové a posléze i polykací obtíže a následuje obrna svalů. Hrozí nebezpečí ochrnutí dýchacího svalstva s následným zadušením. Vědomí je ale zcela zachováno. Při otravě je nutno co nejdříve podat antisérum.

Podobné a související pojmy

Cholinergní Týkající se acetylcholinu jako neurotransmiteru. Týká to i přenosu nervového vzruchu na kosterní svalstvo a přenosu nervových vzruchů v CNS.
Anaerobní Bez přístupu vzduchu. Anaerobní bakterie jsou takové, které pro svůj růst a množení nepotřebují kyslík.

Související články

Botulismus

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.