Galenus

Bradykardie, srdce, zpomalení tepu

Bradykardie

Zpomalení srdeční činnosti (frekvence) pod 60 úderů za minutu. Fyziologicky bývá u trénovaných sportovců v klidu a při vagotonii. Za chorobných stavů je někdy frekvence zpomalena při infarktu myokardu, vlivem některých léků, při zvýšení nitrolebního tlaku aj. Zpomalení srdeční frekvence může být i důsledkem poruchy vedení srdečního vzruchu eventuelně uplatněním junkčního případně idioventrikulárního rytmu. Těžká bradykardie vede k poklesu srdečního výdeje a může způsobovat až bezvědomí.

Podobné a související pojmy

Vagotonie Alternativní označení stavu, kdy převládá účinek parasympatického nervového systému. Zvýšené účinky parasympatiku se projevují mimo jiné sinusovou bradykardií.
Brady Označuje pomalost. Pomalý.
Junkční rytmus Srdeční rytmus, který vzniká na přechodu síně a komory. Je druhem arytmie s velmi nízkým srdečním tepem – asi 40 až 50 úderů za minutu. Někdy však může být i zrychlený.
Idioventrikulární Srdeční rytmus vycházející z oblasti komor. Má velmi nízkou frekvenci, asi 30 až 50 úderů za minutu. Vzniká jako náhradní rytmus při úplném atrioventrikulárním bloku.

Související články

Snížená srdeční frekvence

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.