Galenus

Celulitida

Celulitida

Degenerativní změny podkožního (zejména) tukového vaziva, vyskytují se někdy ve stáří, častěji však konstitučně na stehnech a hyždích mladých žen. Vazivová septa vtahují kožní povrch, který se tak stává hrbolatým a nabývá vzhledu matrace nebo pomerančové kůry (panikulitida).

Podobné a související pojmy

Streptokoková celulitida Zánět podkožního vaziva způsobený streptokoky, bývá provázen i celkovými příznaky (horečkou, zimnicí aj.). Může postoupit až ke svalové fascii a získat tak charakter nekrotizující fasciitidy.
Anaerobní celulitida Někdy označovaná jako klostridiová. Nekrotizující proces postihující podkožní vazivo vyvolaný anaerobními bakteriemi (Clostridium perfringens)
Celulizace Výskyt a nahromadění buněk v určité oblasti (např. zánětlivá celulizace).

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.