Galenus

Cirhóza, játra

Cirhóza

Závažné jaterní onemocnění charakterizované zmnožením vaziva (fibrózou), nekrózami jaterního parenchymu a uzlovitou přestavbou jaterní tkáně. Je narušen průtok krve játry a snižuje se množství funkčního jaterního parenchymu. Játra tak reagují na různá poškození, obvykle na zánět (některé formy chronické hepatitidy B nebo C) nebo alkohol.

Dalšími příčinami mohou být metabolické choroby (hemochromatóza, Wilsonova choroba), toxické vlivy, dlouhodobé městnání žluči, poruchy výživy, dlouhodobé městnání krve. V patogenezi se projevují cytokininy, kyslíkové radikály. Rozlišují se různé typy cirhózy.

Podobné a související pojmy

Kompenzovaná cirhóza Příznaky nemusí být výraznější, může se projevovat únavnost, jaterní testy mohou být jen nepatrně změněny.
Dekompenzovaná cirhóza Projevuje se žloutenkou, otoky, ascitem, městnáním krve v trávicím ústrojí, mozkovými příhodami až komatem, koagulačními, imunitními a hormonálními poruchami. Častější je vznik nádoru jater. Dieta má velký význam, zejména dodržení absolutní abstinence alkoholu a vyloučení hepatotoxických látek (včetně některých léků).
Biliární cirhóza primární Chronické onemocnění neznámé příčiny a autoimunitního charakteru. Histologicky je patrné zjizvení, fibróza a uzlovitá regenerace charakteru cirhózy. Prvním příznakem může být dlouhodobější pruritus (svědění) a únava. Později se projeví cholestáza (ikterus, malabsorpce, porucha resorpce tuků, neuropatie, osteoporóza, intenzívnější svědění). Častěji jsou postiženy ženy.
Biliární cirhóza sekundární Cirhotická přestavba jater v důsledku dlouhotrvajícího neléčeného onemocnění žlučových cest a městnání žluči (cholangitida)

Související články

Cirhóza jater

Alkoholické poškození jater

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.