Galenus

Compliance, poddajnost

Compliance

Poddajnost tkáně či orgánu, nejčastěji hrudníku nebo plic, také stěny srdce, cévy, močového měchýře apod. Veličina vyjadřující schopnost protažení nebo zvětšení objemu v závislosti na vyvolávající síle nebo tlaku. Vysoká compliance znamená velké protažení při malé síle resp. v plících přiměřeně velký nádech při malém úsilí dýchacích svalů. Poddajnost stěny se snižuje s přibýváním kolagenního vaziva, svaloviny (hypertrofie) nebo se zvýšením jejího napětí.

Plícní compliance se například snižuje u plícní fibrózy, kdy se plíce stávají tužšími, což vyžaduje větší úsilí při nádechu, jemuž takto změněná plíce klade větší odpor a proto postižený jedinec dýchá mělce, rychle a povrchně.

Compliance také znamená dodržování předepsaného léčebného postupu a režimu. Je to ochota pacienta podřídit se pokynům lékaře, řídit se jeho radami a dobře spolupracovat v průběhu léčby.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.