Galenus

Cyanóza, modrá krev

Cyanóza

Namodralé zbarvení kůže a sliznic, které je důsledkem vyššího obsahu neokysličeného hemoglobinu v krvi. Příčinou je nedostatek kyslíku v krvi (hypoxemie) zejména v důsledku poruch respiračního systému nebo pravolevého zkratu (např. modré děti u některých vrozených srdečních vad). Snáze vzniká u osob s polyglobulií (zmnožení červených krvinek), naopak méně nápadná je u anémie.

Kromě této centrální cyanózy existuje ještě periferní cyanóza, při níž je obsah kyslíku v tepenné krvi normální a cyanóza je důsledkem místních poruch prokrvení a stagnace krve (akrocyanóza, žilní stáza při trombóze nebo při pravostranném srdečním selhání). Modré zbarvení může vzniknout i při methemoglobinemii.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.