Galenus

Cystein, cystin, cys

Cystein

Aminokyselina, která ve svém postranním řetězci obsahuje poměrně reaktivní sulfhydrylovou skupinu. Tato sulfhydrylová skupina je schopna vytvářet thioestery. Chemicky se zařazuje mezi aminokyseliny s neionisovanými, avšak polárně působícími skupinami.

 

Cystein

 

Z fyziologického hlediska je nejdůležitějším thioesterem cystin. Cystein snadno dehydrogenuje, a to i v peptidickém řetězci. Přitom se dva cysteiny spojují na cystin. Právě v peptidických řetězcích má toto spojení mimořádný význam, neboť k této reakci dochází zcela běžně i mezi cysteiny na různých místech řetězce (dokonce i v různých peptidických řetězcích) a tím vznikají jakési příčné vazby, které stabilizují určitou prostorovou strukturu peptidu nebo bílkoviny. Tyto vazby se vyznačují vysokou stabilitou. V biochemii se běžně tato vazba mezi dvěma atomy síry označuje jako sirný můstek.

Podobné a související pojmy

Cystin Dvě molekuly cysteinu spojené prostřednictvím sirného můstku. Cystein se v této formě běžně vyskytuje v přijímané potravě. Tělo nemá větší problém cystein ve formě cystinu vstřebávat a dále metabolizovat.
Homocystein Analog cysteinu, který ve své molekule obsahuje navíc jednu CH2 skupinu. Je součástí mnoha bílkovin.
Lanthionin Thioester složený ze dvou molekul cysteinu podobně jako cystin. Obsahuje však o jeden atom síry méně. Byl izolován z bílkovinného hydrolyzátu vlny.

Související články

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.