Galenus

Cytostatika, chemoterapie

Cytostatika

Léky používané k léčbě (chemoterapii) zhoubných nádorů. Potlačují růst nádorových buněk (nekróza, apoptóza buněk) a jejich dělení. Působí různými mechanismy na syntézu nukleových kyselin, způsobují jejich poškození, poškozují mikrotubuly při mitóze aj. Často se podávají v kombinaci a v cyklech, mezi nimiž jsou různě dlouhé přestávky. Mohou mít četné vedlejší účinky (zvracení, snížení imunity, myelotoxicita, kardiotoxicita aj.).

Podobné a související pojmy

Myelotoxicita Poškozující kostní dřeň, chemické látky vykazující toxický účinek na kostní dřeň.
Kardiotoxicita Poškozující srdce, chemické látky vykazující toxický účinek na srdeční sval.
Cytotoxicita Poškozující buňky.
Cytóza Transport látek v buňce, dovnitř buňky (endocytóza) a ven z buňky (exocytóza) spočívající v tvorbě malých váčků obalených buněčnou membránou. Podílí se rovněž na pohybu některých buněk.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.