Galenus

Dechové testy, dech, dechový objem

Dechové testy

Vyšetřovací metody používané v gastroenterologii. Jsou založeny na sledování a analýze vydechovaného vzduchu, jehož složení odráží některé pochody nebo stavy v trávicím systému. Detekuje se obsah značeného vodíku nebo oxidu uhličitého po podání testační látky.

Podobné a související pojmy

Dechová frekvence Počet dechů za minutu. V klidu se pohybuje okolo 12/minutu.
Dechový objem Objem vzduchu vyměněný v plících jedním klidným nádechem a výdechem (asi 0,5 l). Zjišťuje se při spirografii.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.