Galenus

Dědičnost, dědičný

Dědičnost

Přenos znaků a vlastností (včetně chorob) z jedince na jeho potomky. Podstatou dědičnosti jsou geny tvořené DNA, která je ve formě chromozomů uložena v jádře každé buňky, včetně pohlavních (vajíčka, spermie). Ty svým splynutím dávají vznik novému jedinci, který tak obsahuje polovinu dědičné informace od každého z rodičů. To, zda se daný znak nebo choroba u potomstva projeví, záleží na řadě dalších faktorů.

Podobné a související pojmy

Dědičný Hereditární, přenášený z generace rodičů na děti.
Dědičné choroby Patří mezi nemoci vrozené, i když se někdy projeví až později v životě. Mohou, ale nemusí se vyskytovat častěji v rámci jedné rodiny (familiární výskyt), mohou být předávány na další generace.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.