Galenus

Defibrilace

Defibrilace

Zrušení fibrilace, obvykle jako léčebný úkon spočívající v použití elektrického výboje, který současně depolarizuje všechny buňky (vymaže veškerou chaotickou srdeční činnost) a umožní nástup pravidelného rytmu. Výkon zachraňující život, neboť fibrilace komor bez léčby vede k rychlé smrti. U člověka ke spontánní defibrilaci nedochází. Defibrilace se provádí okamžitě, jakmile je to možné. Pacient je při fibrilaci v bezvědomí.

Defibrilace se provádí přiložením dvou elektrod na hrudník a aplikuje se krátký výboj, obvykle o energii 200 až 360 J. V případě opakovaných výbojů se kombinuje s léky (adrenalinem, trimekainem). Není-li defibrilace dostupná, je nutné provádět umělé dýchání a srdeční masáž až do okamžiku, kdy je defibrilace možná.

Podobné a související pojmy

Fibrilace Míhání, velmi rychlé a nepravidelné stahy svalu.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.