Galenus

Deflexe, záklon, porod

Deflexe

Záklon, v porodnictví označení držení hlavy plodu, při němž se hlava zaklání, fyziologicky k ní dochází ve třetí fázi porodu při porodu záhlavím. Deflexní polohy jsou odchylkami od normálního držení hlavy, při nichž je hlava v pánevním vývodu v záklonu.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.