Galenus

Deflorace, protržení, panenská blána, hymen

Deflorace

Protržení panenské blány (hymenu) obvykle při prvním pohlavním styku, eventuelně traumaticky nebo masturbací. Bývá obvykle provázeno slabším krvácením. K defloraci může dojít i vyšetřením pochvou (per vaginam). Vzhledem k sociokulturním souvislostem je žádoucí se u žen, které jsou ještě panny, tomuto způsobu vyšetření pokud možno vyhnout. Může mít významný dopad na psychiku ženy.

Podobné a související pojmy

Traumatizace Vznik a působení poranění.
Masturbace Manuální nebo jiná umělá erotická stimulace pohlavních orgánů obvykle s dosažením orgasmu, pohlavní sebeukájení, onanie.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.