Galenus

Deformace, deformita, znetvoření

Deformace

Ztráta fyziologického tvaru, znetvoření, proces znetvořování. Např. v kloubech při artritidě dochází ke zhrubnutí povrchu kloubu, ale na rozdíl od deformity nedochází ke změně ve vzájemném postavení kloubu a kloubní jamky.

Podobné a související pojmy

Deformita Trvalá chorobná změna tvaru orgánu, části těla.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.