Galenus

Degenerace, degenerativní choroby, nemoci

Degenerace

Úbytek až ztráta specializované funkce buněk, tkáně či orgánu a organismu, zvrhnutí. Výsledek působení řady faktorů (onemocnění, stárnutí, poruchy prokrvení, genetických vlivů aj.). Často provázena úbytkem funkční tkáně a nahrazováním nadměrným množstvím vaziva nebo ukládáním tuku nebo vápníku. Změněný orgán není schopen plné funkce, zejména při zatížení.

Podobné a související pojmy

Degenerativní choroby Nemoci charakterizované destrukcí určitých skupin nebo systémů buněk. Příčiny nejsou obvykle známé, někdy mohou mít souvislost s geneticky podmíněnými změnami, metabolickými změnami apod. Za degenerativní chorobu se klasicky označuje artróza na rozdíl od zřetelně zánětlivé artritidy.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.