Galenus

Degradace, přeměna

Degradace

Snížení hodnoty, znehodnocení. V biochemii termín pro přeměnu složitější sloučeniny v jednodušší resp. funkční sloučeniny v nefunkční. Příkladem je degradace bílkovin na peptidy nebo na aminokyseliny, degradace škrobů na krevní cukr glukózu, degradace tuků na mastné kyseliny, degradace nukleových kyselin na nukleotidy apod.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.