Galenus

Dehydratace

Dehydratace

Ztráta a nedostatek vody (v organismu, buňkách aj.). Dehydratace organismu vzniká ztrátou tekutin nebo jejich nedostatečným přísunem. Ke ztrátám vedou např. silné průjmy a zvracení, profuzní pocení, polyurie, odsávání sekretů aj. Podle poměrů ztrát vody a minerálů může mít charakter hyper-, izo- nebo hypoosmolární, což ovlivňuje některé příznaky a aktivované regulační mechanismy. Obecně se projevuje žízní, suchostí sliznic, sníženým kožním turgorem.

Při nižší náplni krevního řečiště jsou výrazné oběhové příznaky (kolaps, šokový stav). Mohou být i psychické příznaky a horečka. Dehydratace je zvláště nebezpečnou komplikací průjmů u malých dětí, které ještě nemají dostatečně vyvinuté způsoby její kompenzace, závažnější je též u starších osob, kardiaků a diabetiků. Při léčbě je nutné doplňovat nejen vodu, ale přiměřeně i minerály.

Podobné a související pojmy

Profuzní Mohutný, hojný.
Polyurie Časté a vydatné močení. Vzniká v důsledku nízkého zakoncentrování moči. Kromě velkého příjmu tekutin provází ledvinné nemoci, diabetes, hyperkalcemii, tyreotoxikózu aj.
Osmolarita Celkové množství osmoticky aktivních látek rozpuštěných v litru rozpouštědla, obvykle vody. V krvi jsou nejdůležitějšími rozpuštěnými látkami ionty sodíku, draslíku, chloridy a další prvky, dále glukóza, močovina aj.
Hyperosmolární Zvýšená osmolarita, větší množství rozpuštěných látek v litru krve, než je fyziologicky obvyklé.
Izoosmolární Stejná osmolarita, blížící se fyziologickému stavu.
Hypoosmolární Snížená osmolarita, menší množství rozpuštěných látek v litru krve, než je fyziologicky obvyklé.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.