Galenus

Dekompenzace

Dekompenzace

Stav, kdy dochází k selhání kompenzačních mechanismů udržujících určitou chorobu nebo chorobnou odchylku v přijatelných mezích. Vzniká postupem nemoci, v důsledku přidružení jiné, někdy i banální choroby, vyčerpáním kompenzačních mechanismů, nedodržením léčby. Při dekompenzaci je patrné zhoršení příznaků onemocnění.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.