Galenus

Dekontaminace

Dekontaminace

Přerušení kontaktu mezi pacientem a noxou ve snaze zabránit dalšímu vstřebávání škodlivé látky. Při inhalaci jedu spočívá dekontaminace ve vynesení pacienta ze zamořeného prostředí a podání kyslíku. Při transdermálním působení se provádí odstranění kontaminovaného oděvu a očistění pokožky vodou. Při požití (v závislosti na požité noxe) dekontaminace trávicího traktu (vyvolání zvracení, výplach žaludku, podání aktivního uhlí).

Podobné a související pojmy

Noxa Škodlivina, látka vyvolávající poškození.
Inhalace Vdechování.
Transdermální Přes kůži (přesněji skrz kůži).

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.