Galenus

Dekubitus, proleženina

Dekubitus

Proleženina. Ohraničené odumření tkáně jako důsledek dlouho trvajícího tlaku způsobujícího poruchu prokrvení. Dekubitus vzniká často u ležících a nehybných pacientů v křížové oblasti, na patách, loktech apod. Ke vzniku přispívá též inkontinence i celkově špatný stav nemocného. Vyvinutý dekubitus má charakter vředu s druhotnou infekcí a malým sklonem k hojení. Rozsáhlé proleženiny ohrožují pacienta celkovou infekcí. Důležitá je prevence (polohování, podkládání ohrožených míst). Vyvinutý dekubitus je nutné ošetřovat antiseptickými léky.

Podobné a související pojmy

Dekubitální Vztahující se k proleženině nebo k poloze vleže.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.