Galenus

Delirium, delirogeny

Delirium

Kvalitativní porucha vědomí, pozornosti, vnímání, myšlení, paměti (organický psychosyndrom) s prudkým průběhem. Postižený je naprosto dezorientován, má poruchy vnímání (halucinace), bývá rozrušený, úzkostný. Současně bývají přítomny i vegetativní příznaky (bušení srdce, změny krevního tlaku apod.). Delirium bývá způsobeno otravami (včetně alkoholu), těžkými celkovými chorobami a infekcemi.

Podobné a související pojmy

Delirium tremens Alkoholické delirium provázené výrazným třesem. Bývají děsivé a velmi živé halucinace (bílé myšky, častěji odporný hmyz apod.).
Delirogeny Látky vyvolávající zmatenost nebo některé psychické poruchy.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.