Galenus

Děloha

Děloha

Vnitřní pohlavní orgán ženy sloužící k uložení a dalšímu vývoji lidského zárodku. Tomuto účelu je přizpůsobena stavba dělohy, která se dělí na dvě hlavní části – hrdlo děložní (cervix uteri) a děložní tělo. Stěna dělohy se skládá ze tří vrstev - sliznice (endometria), tlusté hladké svaloviny (myometria) a zevní vrstvy, která je tvořena částečně pobřišnicí (perimetriem) a částečně okolním vazivem obsahujícím rovněž vazy závěsného aparátu dělohy (parametriem). V horní části ústí do dělohy dva vejcovody. Sliznice má odlišné vlastnosti v obou částech dělohy a prodělává cyklické změny (menstruace). Celá děloha se výrazně zvětšuje během těhotenství.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.