Galenus

Demence

Demence

Chronický, trvalý úbytek duševních funkcí a schopností. Za vznik demence zodpovídají tři skupiny onemocnění mozku. Jde o důsledky aterosklerózy s poruchami prokrvení mozku (skupina ischemicko-vaskulárních demencí), důsledky jiných chorobných stavů (symptomatické demence, např. v důsledku otrav, alkoholismu, při AIDS). Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova nemoc. Demence postihuje inteligenci a vyšší city. Je patrné zhoršení paměti, afázie, apraxie, agnozie, narušení výkonných funkcí. Mizí schopnost soustředění, otupují se zájmy, člověk se nevyzná v čase, je zmatený, bloudí i v nejbližším okolí. Příznaky se vyvíjí postupně, u některých forem naučené dovednosti a vzpomínky dlouho přetrvávají, mizí však schopnost naučit se novým věcem.

Užívají se látky ovlivňující hypoxii, látky s projektivním účinkem proti volným radikálům, některé blokátory kalciových kanálů.

Podobné a související pojmy

Afázie Porucha tvorby a porozumění řeči.
Apraxie Porucha získaných pohybových dovedností vyznačující se ztrátou schopnosti vykonávat složitější a účelné pohyby (otevření dveří, obléknutí se apod.).
Agnozie Neschopnost poznat a interpretovat smyslové vjemy, přičemž vlastní smyslové ústrojí včetně příslušných nervů není poškozeno.
Hypoxie Nedostatek kyslíku v buňkách, tkáních, orgánech nebo v celém organismu.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.