Galenus

Demyelinizační encefalitida

Demyelinizační encefalitida

Onemocnění mozku vznikající sekundárně v souvislosti s infekčními (obvykle virovými) chorobami nebo očkováním (parainfekční encefalitida). Projeví se během nebo po prodělání choroby horečkami a příznaky encefalitidy, někdy s poměrně závažnými příznaky. Onemocnění probíhá poměrně dlouho a pomalu se zlepšuje. Prognóza je obvykle dobrá, léčba je protivirová, podávají se kortikoidy, vitamíny, důležitá je rehabilitace.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.