Galenus

DNA, deoxyribonukleová kyselina

DNA

Druh nukleové kyseliny, která je základem dědičné informace. Je tvořena dvěma navzájem obtočenými dlouhými řetězci, jejichž základními stavebními kameny jsou nukleotidy. Nukleotidy se liší 4 různými bázemi (adenin, thymin, cytosin a guanin) a jejich vzájemné pořadí v řetězci určuje zápis genetické informace (v jakém pořadí jsou báze v řetězci za sebou poskládané).

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.