Galenus

Deprese

Deprese

Duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem. Při hodnocení deprese se zvažuje její závažnost, přítomnost tělesných příznaků (somatického syndromu) a psychotických příznaků (bludy). Deprese může mít rekurentní charakter, může se střídat s mánií nebo může mít sezónní charakter.

Obecně se deprese vyznačuje smutnou náladou, ztrátou zájmů, poruchami spánku (zejména časné ranní probouzení), poklesem energie, sníženou sebedůvěrou, výčitkami vůči vlastní osobě, poruchami chutí k jídlu (v obou směrech). Těžké deprese mohou být doprovázeny bludy vedoucími někdy až k sebevraždě. Někdy může sebevraždě předcházet zabití blízkých osob, aby je uchránil před zkázou apod.

Deprese se řadí k určitým typům neurózy, psychopatie nebo jsou považovány za reakci na závažnou událost. V léčbě se používají antidepresiva, někdy elektrošoky a psychoterapie.

Podobné a související pojmy

Rekurentní Návratný, zpět vedoucí, také ve smyslu opakovaný.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.