Galenus

Dermatitida, zánět kůže

Dermatitida

Také dermatitis. Obecné označení pro zánětlivé onemocnění kůže. Patří sem různé ekzémy, řada chorob kůže vyvolaných zevními vlivy (např. solární dermatitida vyvolaná nadměrným opalováním) a některé další nemoci. Nezánětlivou formou dermatitidy je dermatóza.

Podobné a související pojmy

Dermatóza Nezánětlivé onemocnění kůže.
Dermatitis arteficialis Dermatitida způsobená fyzikálním nebo chemickým drážděním.
Dermatitis atopica Atopický ekzém.
Dermatitis calorica Dermatitida vznikající působením tepla. Projevuje se poruchami krevního oběhu a různými změnami na kůži (atrofie, změny pigmentace). Může vznikat v souvislosti s vykonávanou prací.
Dermatitis contacta irritativa Povrchový zánět kůže vyvolaný přímým působením chemických látek na kůži. Svými projevy se podobá kontaktnímu ekzému.
Dermatitis seborrhoica Časté kožní onemocnění charakterizované tvorbou ložisek s nažloutlými, mastnými šupinami vyskytujícími se nejčastěji v obličeji, za ušními boltci, v horní části trupu, mezi lopatkami a ve kštici. Vyskytuje se u kojenců a malých dětí. Řadí se sem i lupy, postižení mají mastnou pleť a mastné vlasy.
Dermatitis solaris Zánětlivé onemocnění kůže vyvolané zejména UV zářením. Podle závažnosti bývá od zarudnutí kůže až po tvorbu puchýřů.
Dermatitis striata pratensis Postižení kůže vyvolané kontaktem s některými rostlinami a následným vystavením kůže působení slunečních paprsků.
Dermatitis varicosa Chronické zánětlivé onemocnění kůže podmíněné poruchou žilního oběhu.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.