Galenus

Desmoid, nádor svalu, šlachy

Desmoid

Beginní nádor charakteru proliferujícího fibromu vycházející ze svalu či šlach. Je lokálně infiltrující a recidivující, vyskytuje se v oblasti břicha a může nabýt značných rozměrů.

Podobné a související pojmy

Proliferace Bujení, novotvoření, růst. Podstatou proliferace je zvyšování počtu buněk dělením v tkáni nebo orgánu.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.