Galenus

Detoxikace

Detoxikace

Proces, jímž se tělo zbavuje jedovatých (toxických) látek nebo je zneškodňuje. Hlavním místem detoxikace jsou játra. Zahrnuje různé chemické děje, které kromě vlastní detoxikace umožňují i vylučování látky z organismu.

Podobné a související pojmy

Detoxikancia Protijedy, látky zeslabující nebo rušící účinek jedů, popř. preventivně působící.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.