Galenus

Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna

Neurologické onemocnění dětí, které je následkem poškození mozku v těhotenství, během porodu a po něm. V časném dětství se objevují poruchy vývoje, zejména poruchy v pohybové sféře (obrny nebo naopak četné nesouměrné, neúčelné pohyby), mohou být i poruchy řeči. Postižení inteligence je různé. Stav vyžaduje intenzivní rehabilitační léčbu.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.