Galenus

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Cukrovka, úplavice cukrová. Onemocnění způsobené nedostatkem inzulínu nebo jeho malou účinností. Dělí se na dva typy. 1. typ závislý na inzulínu vzniká častěji v mládí na autoimunitním podkladu, má značný sklon k těžkým akutním komplikacím včetně kómatu s ketoacidózou a nezbytné je podávání inzulínu. Jeho začátek v dospělosti je méně častý. 2. typ je nezávislý na inzulínu, vzniká spíše u starších osob, mnohdy obézních s výskytem cukrovky v rodině.

Při diabetu dochází ke špatnému využití glukózy v organismu, glukóza se nedostává k buňkám a naopak je vylučována močí. Buňky trpí nedostatkem energie. Nedostatek inzulínu způsobuje i poruchy v metabolismu tuků a bílkovin.

Podobné a související pojmy

Diabetická fetopatie Poškození plodu v důsledku diabetu matky. Kromě lehčích odchylek může způsobit i těžká orgánová poškození. Důležitá je péče o matku ještě před otěhotněním a zejména během těhotenství.
Diabetické kóma Život ohrožující stav změny vědomí způsobený poruchou látkové přeměny. Je vyvolán nedostatkem nebo nízkou účinností inzulínu, který vede k hyperglykémii a poruše vodní a elektrolytové rovnováhy.
Diabetický syndrom Souhrn příznaků, kterými se manifestuje diabetes mellitus. Zejména větší žízeň a močení, hubnutí, může se jako komplikace přidružit ještě cévní komplikace.

Související články

Cukrovka

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.