Galenus

Diatermie, prohřívání

Diatermie

Prohřívání. Léčebná metoda používající vysokofrekvenčního proudu, který při průchodu tělem vyvolává teplo. Teplo zvýší prokrvení dané oblasti a může tak zlepšit její funkci. Užívá se k léčbě řady nervových, kloubních, svalových a jiných chorob.

K prohřívání částí těla se používají desky kondenzátoru (využívá se střídavého elektrického pole) nebo elektrody (střídavé indukované proudy). Výkon v obvodu pacienta je 100 až 600 W, kmitočty jsou v desítkách MHz.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.