Galenus

Dieta, výživa, stravovací režim

Dieta

Způsob výživy, složení potravy tvořící základ stravování, zejména se zřetelem na její působení na lidské zdraví. Zvláštní způsob výživy u nemocných osob. Vyvážená dieta musí zajišťovat kromě dostatečného energetického obsahu přiměřené složení živin (bílkovin, cukrů, tuků) a mít dostatečné množství vitamínů, prvků a vlákniny. Obsah jednotlivých látek je možné měnit ve vztahu k příslušné chorobě.

Podobné a související pojmy

Dietetika Přípravky určené k nutriční podpoře, umělé výživě. Význam při jejich podávání má viskozita a osmotické působení.
Balastní látky Nestravitelné součásti potravy, mnohdy spojováno s vlákninou.

Související články

Cukrovka

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.