Galenus

Difterie, záškrt

Difterie

Záškrt. Infekční onemocnění vyvolané baktérií Corynebacterium diphteriae, která svým toxinem způsobuje těžkou angínu s pablánami a se značným zúžením hrtanu a hltanu vedoucím k dušení. Toxin mimo to poškozuje srdce. Léčí se podáváním antibiotik.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.