Galenus

prostá difuze, facilitovaná difuze

Difuze

Difuze je forma pasívního transportu látek přes membránu založená na náhodném pohybu částic. Výsledný směr pohybu většiny částic je určen jejich koncentračním gradientem. Může se však uplatnit i gradient elektrický (rozdíl potenciálů). Znamená to, že se více molekul pohybuje směrem z místa s vyšší koncentrací látky do místa s nižší koncentrací. Gradient určuje pouze směr difuze. Množství transportovaných částic závisí na ploše membrány, její tloušťce, struktuře a také na fyzikálně-chemických vlastnostech transportovaných částic.

Podobné a související pojmy

prostá difuze Při prosté difuzi se uskutečňuje transport buď přes lipidovou dvojvrstvu nebo proteinovými kanály, které membránou prostupují.
facilitovaná difuze Usnadněná difuze. Termín pro určený transport látek ve směru elektrochemického gradientu za pomocí specifického přenašeče.
osmóza Difuze vody (obecně rozpouštědla), která je určena gradientem osmotického tlaku - voda se pohybuje přes polopropustnou membránu z místa o nižším osmotickém tlaku do místa s vyšším osmotickým tlakem.
   

Související články

Vstřebávání a transport lipidů - odborný článek

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.