Galenus

Dilatace, roztažení

Dilatace

Roztažení, rozšíření či rozšiřování dutého orgánu. Může být součástí regulačních dějů nebo představuje patologický stav. Chorobná dilatace bývá důsledkem přetížení orgánu (např. nadměrnou náplní nad překážkou) či ochabnutím jeho stěny (např. vyřazení nervové regulace).

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.