Galenus

Dioptrie

Dioptrie

Jednotka optické mohutnosti v soustavě SI. Optickou mohutnost 1 D (Dp) má v normálním optickém prostředí (20°C, 101 325 Pa) čočka, jejíž ohnisková vzdálenost je rovna 1 m. Optická mohutnost je převrácenou hodnotou obrazové ohniskové vzdálenosti (např. čočka s optickou mohutností 4 D má ohniskovou vzdálenost 25 cm). Optická mohutnost lidského oka se udává 66,7 dioptrií. Akomodace čočky ji může zvýšit až o 12 dioptrií.

Podobné a související pojmy

Akomodace Přizpůsobení oka pohledu na blízké nebo vzdálené předměty. Děje se různým oplštěním nebo vyklenutím čočky pomocí svalu obsaženého v řasnatém tělese oka.
Akomodační šíře Rozdíl mezi optickou lomivostí do dálky a do blízka. V mládí tvoří asi 10 dioptrií.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.