Galenus

Dispenzarizace, vyhledávání, vyšetřování, pravidelné léčení

Dispenzarizace

Aktivní preventivní vyhledávání, vyšetřování, pravidelné léčení a sociální sledování osob s určitou nemocí nebo rizikovým znakem po dobu ohrožení či trvání nemoci nebo až do jejího vyléčení (dispenzární péče). Pravidelný lékařský dohled nad pacientem trpícím určitou chorobou (diabetem, hypertenzí, tuberkulózou, nádorem aj.). Trvalé sledování umožňuje pružnou úpravu léčby podle aktuálního stavu, účinnější předcházení komplikacím apod. Součástí dispenzarizace bývá pravidelné zvaní pacienta na prohlídky.

Podobné a související pojmy

Dispenzace léků Výdej léků v lékárnách spojený s předáváním potřebných informací o správném užívání, dávkování a uchovávání léků, popř. o jejich vedlejších účincích.
Dispenzář Bezplatná lékařská poradna, místo, kde se rozdávají léky.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.