Galenus

Distorze, podvrtnutí

Distorze

Podvtrnutí kloubu. Jedno z nejčastějších poranění způsobené prudkým, náhlým pohybem v kloubu, tj. kloubního pouzdra a vazů, a ke krvácení do kloubu (výronu). Kostní část kloubu není u čisté distorze poškozena.

Vznik distorze se projeví náhlou bolestí, která po dočasném zmírnění za několik hodin opět narůstá. Otok a výron lze zejména zpočátku zmírnit studenými obklady. Kloub by měl být ponechán v klidu.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.