Galenus

Divertikl, vychlípenina, divertikulóza, divertikulitida, zánět

Divertikl

Vychlípenina stěny dutého orgánu. Vzniká nadměrným dlouhodobým tlakem v příslušném orgánu nebo zevním tahem za jeho stěnu. Jde o vychlípeninu celé stěny nebo jen sliznice, která se protlačí skrz zbytek stěny. Může způsobovat různé obtíže podle velikosti a umístění. Místem častého výskytu je trávicí trubice, divertikly mohou být i v močovém měchýři apod.

Divertikly tlustého střeva jsou nepravými divertikly a jsou nejčastěji chorobným nálezem na tlustém střevě. Jejich vysoký výskyt v naší populaci je zřejmě důsledkem nevyhovující skladby potravy. Mohou způsobovat řadu obtíží, závažný je jejich zánět.

Podobné a související pojmy

Divertikulóza Mnohočetný výskyt divertiklů v určitém orgánu, často v tlustém střevě.
Divertikulitida Zánět divertiklu. Při zánětu divertiklu tlustého střeva dochází často k dalšímu šíření do okolí, může dojít k jeho perforaci (proděravění) a vzniku peritonitidy (zánět podbřišnice). Projevuje se bolestí ve spodní části na levé straně, horečkou, může vést k obstrukci (vznik překážky) a vzniku fistul (píštěl, abnormální kanálek spojující dutinu s jejím povrchem).

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.