Galenus

Dna, pakostnice, podagra

Dna

Metabolické kloubní onemocnění způsobené poruchou metabolismu a vylučování kyseliny močové, která v lidském organismu vzniká převážně jako konečný produkt odbourávání nukleových kyselin a nukleotidů. Zvyšuje se její koncentrace v séru (hyperurikémie). Kyselina močová se v podobě malých krystalků ukládá do kloubů i dalších orgánů (např. ledvin) a poškozuje je. Příčina vzniku krystalů je objasněna částečně. Roli mají dědičné vlivy a zásadní pro vznik krystalů je součin rozpustnosti vznikajících urátů v zánětlivé tkáni.

Někdy se kyselina močová hromadí při poruše ledvin (které ji vylučují do moči) nebo při velkém rozpadu buněk (z nichž se rozpadem uvolňují nukleové kyseliny) např. při léčbě zhoubných krevních chorob. Klasickým projevem dny je dnový záchvat. Vzniká často v noci, většinou v kloubu na palci u nohy.

Bývá postižen obvykle jeden kloub (monoartritida), který značně bolí, je zarudlý s těstovitým otokem. Záchvat trvá obvykle do rána, méně často několik dnů. Opakované záchvaty jsou méně intenzívní, ale vedou k trvalejšímu poškození kloubů. Klouby lokte, ramena a zápěstí bývají postiženy méně často. Důležitou roli v léčbě hraje životospráva a dodržení diety (omezení masa a vyloučení alkoholu).

Podobné a související pojmy

Hyperurikémie Zvýšená koncentrace kyseliny močové v krvi.
Uráty Soli kyseliny močové. V kloubech se nejčastěji ukládá natriumurát, v ledvinách vznikají i kalciumuráty, které jsou základem velice stabilních ledvinových kamenů.

Související články

Dna, pakostnice

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.