Galenus

Doping

Doping

Užívání drog, nověji zejména u sportovců nepřirozené zvyšování výkonnosti ve sportu, tj. nedovolené užívání povzbuzujících látek, anabolik, erytropoetinu, sympatomimetik aj. Nepovolené látky jsou uvedeny na seznamech zakázaných prostředků a existují metody jejich průkazu zejména v moči, krvi aj.

Podobné a související pojmy

Anabolika Látky podporující anabolismus (ukládání látek do zásoby, růst svalů). Přirozenými anaboliky jsou zejména mužské pohlavní hormony (androgeny). Jejich podávání má rozika (narušní jaterních funkcí, možnost vzniku některých nádorů aj.). Anabolicky působí i hormon inzulín, který byl někdy využíván k vykrmovacím kůrám.
Erytropoetin Glykoprotein tvořený v ledvinách a v menším množství i v játrech. Řídí tvorbu a vyzrávání erytrocytů (červené krvinky) v kostní dřeni. Tvorba erytropoetinu stoupá při nedostatku kyslíku v krvi (hypoxemie) např. při plícních chorobách nebo při pobytu ve vysokých nadmořských výškách. Naopak při selhání ledvin je jeho produkce nedostatečná, což přispívá ke vzniku anémie.
Sympatomimetika Léky určené ke zvýšení krevního tlaku, zúžení cév, zesílení a zrychlení srdeční činnosti a rozšíření průdušek.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.