Galenus

Drenáž, odvod tekutin

Drenáž

Odstraňování tekutiny z ran (po úrazu, po operaci). Důležitý postup umožňující odtok krve, hnisu či jiných tekutin, jejichž hromadění by komplikovalo hojení rány. Ustane-li sekrece (výtok) z rány, lze drén vyjmout a rána se zahojí. Provádí se i vnitřní trvalá drenáž, např. žlučových cest při jejich dlouhodobé neprůchodnosti spojené s cholestázou, kterou nelze operovat).

Podobné a související pojmy

Drén Pomůcka k odvádění tekutin z ran.
Cholestáza Městnání žluči. Stav, kdy do duodena nepřichází normální množství žluče, jejíž složky se hromadí v játrech a v organismu.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.