Galenus

Droga

Droga

Sušený rostlinný či živočišný materiál určený k léčebnému použití. Oficiální drogy jsou uvedeny v platném lékopisu. Jedná se o látku přírodní nebo i syntetickou, která buď ovlivňuje prožívání reality (psychotropní efekt) nebo může vyvolat závislost (drogová závislost).

Podobné a související pojmy

Drogová závislost Chorobný stav spojený s nezvladatelnou touhou po opakovaném braní drogy, mnohdy s tendencí ke zvyšování dávky. Při nedostatku drogy může vzniknout abstinenční syndrom daný existencí psychické či fyzické závislosti.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.