Galenus

Dusičnany, nitráty, dusitany, nitrity

Dusičnany

Soli kyseliny dusičné, nitráty. Chemické látky, které se v organismu mohou přeměňovat na dusitany způsobující nadměrnou tvorbu methemoglobinu (změněného krevního barviva, které není schopno přenášet kyslík). Vysoký obsah methemoglobinu v krvi může způsobit dušení u kojenců, kteří ještě nemají rozvinuté mechanismy pro jeho zpětnou úpravu na hemoglobin. Přeměnou na dusitany a dále na nitrosaminy se dusičnany rovněž podílejí na možném vzniku zhoubného bujení.

Podobné a související pojmy

Dusitany Nitrity. Chemické látky, které se v zažívacím ústrojí mění na nitrosaminy (kancerogeny podílející se na vzniku nádorů žaludku).

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.