Galenus

Dysartie

Dysartie

Porucha řeči, při níž je porušena výslovnost z nervových příčin. Slova i obsah řeči však dávají smysl. Často je důsledkem cévní mozkové příhody, eventuelně jiných chorob narušujících proces řeči (obrna lícního nervu).

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.