Galenus

Dysfagie, polykání

Dysfagie

Porucha polykání, ztížené polykání. Váznutí sousta, někdy s nebezpečím jeho zpětného návratu do úst (regurgitace) a následného vdechnutí (aspirace). Příčinou je porucha nervů a svalů řídících a provádějících vlastní polykací akt, organické postižení jícnu (nádor), jeho stlačením okolním patologickým útvarem (struma).

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.