Galenus

Dysgerminom, nádor vaječníku

Dysgerminom

Nádor vaječníku vycházející z nezralých pohlavních buněk. Je obdobou seminomu varlete. Histologicky je tvořen světlými kulatými buňkami. Obvykle je jednostranný, může se vyznačovat poměrně rychlým růstem do značné velikosti. Poměrně brzy metastazuje. Je velmi dobře citlivý na chemoterapii a ozáření.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.