Galenus

Dystrofie, porucha výživy

Dystrofie

Porucha výživy nebo látkové výměny buňky, tkáně nebo orgánu. Nejmírnější stupeň poškození buněk a tkání vznikající působením škodlivých faktorů (nedostatku kyslíku a živin, zánětu apod.). Dystrofie se řadí k regresivním změnám a může se záporně projevovat na funkci příslušného orgánu. Trvá-li poškozování déle, může vést až k zániku buněk (nekróza).

Podobné a související pojmy

Hepatodystrofie Jaterní dystrofie, těžké poškození jaterní tkáně se selháním funkce jater (jaterní selhání).

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.